Романтически манифест (fb2)

Айн Ранд Переводчик: Милена Попова
Романтически манифест [The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature bg] 943K, 171 с.
издано в 2011 г.
Добавлена: 25.02.2019

Аннотация

Изкуството е избирателно пресъздаване на действителността в зависимост от метафизичните ценностни съждения на един творец. То е гласът на неговото усещане за живота. Това, което романтиците внасят в изкуството, е върховенството на ценностите, елемент, който е отсъствал в закостенелите, сухи, направени от трета и четвърта ръка (и също така трето - и четвърторазредни) повторения на копирането на формули на класицистите.
 Айн РандВпечатления о книге:  

X